In dit nummer o.a.
Duitse Doodendraad
Einde Franeker hortus
Unieke muntvondst
Rintsje Sybesma, Fries strijder
Een vroege bestseller
Huidige nummer

Historisch tijdschrift FRYSLÂN
(21ste jaargang, nr.5, september/oktober 2015)

Doodendraad

Tussen april en augustus 1915 trok de Duitse bezetter van België een vroege versie van het IJzeren Gordijn op langs de grens met Nederland. De 350 kilometer lange draadversperring, onder 2.000 Volt spanning, moest smokkelaars, deserteurs en terugkerende Belgische soldaten tegenhouden. Deze ‘Doodendraad’ is uit ons geheugen verdwenen. ‘Den draad’ heeft echter ook Friese levens gekost; daarover in deze Fryslân een schrijnend verslag van Kees Bangma.
Geen moment van verveling in het leven van Rintsje Sybesma. Deze veearts speelde een prominente rol in de Friese beweging. Doeke Sijens beschrijft hem als een romanticus, een intellectueel wiens Friese passie zijn politieke kompas in het ongerede bracht.
Adam Westerman stond begin 17de eeuw op de kansel in Workum. Hij schreef (Groote) Christelycke Zee-vaert, één van de meest gelezen Friese publicaties uit de 17de eeuw. Over hem gaat het artikel van zijn verre opvolger als predikant, Jan Dirk Wassenaar.
Het droeve einde van de Franeker universiteit betekende tevens het (vertraagde) verlies van een vergeten onderdeel van de hogeschool: de hortus. De academietuin diende vooral de kennis van de geneeskunst. De eerste hoogleraar, Alardus Auletius, legde de tuin aan, later kwam er een hortulanus. Aly van der Mark over de wederwaardigheden van tuinlieden in Franeker.
En over de vondst van een heel oude, maar puntgave munt.

Reageren op een artikel? Idee voor een bijdrage? Meld het via de mail (redactiefryslan@upcmail.nl) of op onze social media.

Fryslân, het historische tijdschrift, deel 5 van 2015, is nu te koop!

Informatie bij de uitgever:
Van der Let & Partners via 0513 - 654445 of mail naar info@vdlp.nl.
Informatie bij de redactie:
Siebrand Krul via 0513 622 915 of 06 22 95 52 10 of mail naar Siebrand.Krul@upcmail.nl.

Abonneren
De Redactie
Losse nummers